• Kolhapur | Ichalkaranji | Kudal | Ratnagiri | +91 9579111163

Kolhapur

Jane

Atharva Shinde

Nata - 129 Marks

JEE2 - 238 Marks

Jane

Sairaj Salokhe

Nata - 113 Marks

JEE2 - 231 Marks

Jane

Anuja Gaikwad

Nata - 94 Marks

JEE2 - 213 Marks

Jane

Shriya Ingrole

Nata - 114 Marks

JEE2 - 208 Marks

Jane

Shubham Sutar

Nata - 108 Marks

JEE2 - 207 Marks

Jane

Anvi Chougule

Nata - 82 Marks

JEE2 - 203 Marks

Jane

Aishwarya Kullur

Nata - 106 Marks

JEE2 - 202 Marks

Jane

Ajay Gadve

Nata - 80 Marks

JEE2 - 202 Marks

Jane

Sanika Potti

Nata - 84 Marks

JEE2 - 201 Marks

Jane

Samruddhi Naik

-

JEE2 - 200 Marks

Jane

Shravni Amate

Nata - 84 Marks

JEE2 - 195 Marks

Jane

Sakshi Ghante

Nata - 85 Marks

JEE2 - 183 Marks

Jane

Sayali Halade

Nata - 84 Marks

JEE2 - 183 Marks

Jane

Gayatri Dound

Nata - 100 Marks

JEE2 - 182 Marks

Jane

Anjali Mali

Nata - 94 Marks

JEE2 - 160 Marks

Jane

Shrutika Kamitkar

Nata - 92 Marks

JEE2 - 160 Marks

Jane

Arya Latkar

Nata - 102 Marks

-

Ichalkranji

Jane

Vishal Upadhya

Nata - 104 Marks

JEE2 - 214 Marks

Jane

Harshal Gupta

Nata - 109 Marks

JEE2 - 205 Marks

Jane

Pratiksha Jathar

Nata - 86 Marks

JEE2 - 160 Marks

Jane

Amit Varma

Nata - 80 Marks

JEE2 - 160 Marks

Jane

Ruchita Patil

Nata - 90 Marks

-

Kudal

Jane

Harshala Chavan

Nata - 104 Marks

JEE2 - 190 Marks